Katedra Dziennikarstwa i Badań nad Mediami
O jednostce

Katedra Dziennikarstwa i Badań nad Mediami zajmuje się problemami współczesnego dziennikarstwa oraz mediów w perspektywie lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Pracownicy Katedry prowadzą badania dotyczące systemów medialnych, dziennikarstwa śledczego i specjalistycznego (sportowego, ekologicznego itd.), etyki i języka mediów, mediatyzacji polityki czy sportu, a także reklamy i PR (w tym promocji miast, regionów i państw) oraz komunikowania globalnego (m.in. globalnego pluralizmu dotyczącego problemów środowiska).

Kontakt

Kierownik Katedry

dr hab. Radosław Sajna, prof. uczelni – kierownik
r.sajna@ukw.edu.pl